Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWyznaczenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r – „Wyprawka szkolna”

Wyznaczenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r – „Wyprawka szkolna”

Zarządzenie Nr 071.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r – „Wyprawka szkolna”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446) oraz  § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016r w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2016 z dnia 18 lipca, poz. 1045).

zarządzam,  co następuje:

  • 1. 1. Ustalam termin składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r – „Wyprawka szkolna”, tj. od dnia 16 sierpnia 2016r do dnia 9 września 2016r.
  1. Wniosek składa się do dyrektora szkoły położonej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017.
  • 2. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój oraz dyrektorom szkół prowadzonych przez inne podmioty na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj