Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój do sprzedaży w trybie bez przetargu oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój do sprzedaży w trybie bez przetargu oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Z A W I A D O M I E N I E

 

Burmistrz Gminy  Iwonicz- Zdrój  z a w i a d a m i a , że z  dniem 10 sierpnia  2016  roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28, wywieszono wykaz nieruchomości  stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój  do sprzedaży w trybie bez przetargu oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.

 

                                                                        Witold  Kocaj

                                                             Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój