biuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój do sprzedaży w trybie przetargu

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój do sprzedaży w trybie przetargu

Z A W I A D O M I E N I E

 

Burmistrz Gminy  Iwonicz- Zdrój  z a w i a d a m i a , że  z  dniem 31 sierpnia  2016  roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28, wywieszono wykaz nieruchomości  stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój  do sprzedaży w trybie przetargu  obejmującego działkę Nr 828 w Iwoniczu-Zdroju.

 

 

                                                                        Witold  Kocaj

                                                             Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój