Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Budowa przyłącza energetycznego – kablowego dla zasilania istniejącej sieci kablowej oświetlenia ulicznego, Iwonicz-Zdrój, ul. Kulczyńskiego, dz. Nr ew. 1306/2.”

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Budowa przyłącza energetycznego – kablowego dla zasilania istniejącej sieci kablowej oświetlenia ulicznego, Iwonicz-Zdrój, ul. Kulczyńskiego, dz. Nr ew. 1306/2.”

Zarządzenie Nr 074.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 9 sierpnia 2016 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Budowa przyłącza energetycznego – kablowego dla zasilania istniejącej sieci kablowej oświetlenia ulicznego, Iwonicz-Zdrój, ul. Kulczyńskiego, dz. Nr ew. 1306/2.”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz.446 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

  • 1. Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego zadania pn. „Budowa przyłącza energetycznego – kablowego dla zasilania istniejącej sieci kablowej oświetlenia ulicznego, Iwonicz-Zdrój, ul. Kulczyńskiego, dz. Nr ew. 1306/2.”

w składzie:

  1. Marek Deręg –przewodniczący Komisji.
  2. Marcin Świstak – członek Komisji.
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.