Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 5285/1 w miejscowości Lubatowa w km 0+000 – 0+250.”

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 5285/1 w miejscowości Lubatowa w km 0+000 – 0+250.”

Zarządzenie Nr 078.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 5285/1 w miejscowości Lubatowa w km 0+000 – 0+250.”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz.446 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

  • 1. Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego zadania pn.„Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 5285/1 w miejscowości Lubatowa w km 0+000 – 0+250.”  w składzie:
  1. Wojciech Klimkiewicz –przewodniczący Komisji.
  2. Marcin Świstak – członek Komisji.
  3. Marek Deręg – członek Komisji.
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.