biuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyPowołanie zespołu powypadkowego

Powołanie zespołu powypadkowego

Zarządzenie Nr 018.K.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 6 września 2016 r.

w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz §4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ( Dz. U. z 2009 r. Nr. 105 poz. 870 ).

  • 1. Powołuję zespół powypadkowy w skłądzie:

1) Przewodniczący – Inspektor ds. BHP Marek Deręg.

2) Członek – Inspektor Andrzej Kaleta.

do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku w drodze do paracy, jakiego doznał pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy w Iwoniczu-Zdroju.

  • 2. Komisja zobowiązana jest do sporządzania dokumentacji powypadkowej.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.