Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPrzyznanie nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

Przyznanie nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

Zarządzenie Nr 088.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 5 września 2016 r.

w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) oraz art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. 2015 r., poz. 2099 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju, oraz po dokonaniu oceny wyników finansowych jednostki

zarządzam, co następuje:

  • 1. Przyznaję Panu Bogdanowi Tomasiewiczowi Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju nagrodę roczną w wysokości 12 000,00 zł. brutto (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
  • 2. Nagroda zostanie wypłacona ze środków budżetowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.