Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUdzielenie pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Iwoniczu – Zdroju

Udzielenie pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Iwoniczu – Zdroju

Zarządzenie Nr 082.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół
w Iwoniczu – Zdroju.

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446)

z a r z ą d z a m,
co następuje:

  • 1. 1. Udzielam Panu Mariuszowi Kopczykowi pełniącemu obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół w Iwoniczu Zdroju, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowai Gimnazjum Publiczne pełnomocnictwa oraz upoważniam go do wykonywania czynności zwykłego zarządu, obejmującego działalność statutową Zespołu Szkół w Iwoniczu Zdroju, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne
  1. Pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1 udziela się na okres od 1 września 2016 roku, nie dłużej niż do nia 30 czerwca 2017 r.
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016 roku.