Strona głównabiuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoZapytanie ofertowe na zadanie: „Wymiana bram garażowych w budynku Remizy Strażackiej w Lubatowej”

Zapytanie ofertowe na zadanie: „Wymiana bram garażowych w budynku Remizy Strażackiej w Lubatowej”

Iwonicz-Zdrój, dnia 06.09.2016 r.

Znak sprawy: IZ.271.03.35.2016                             

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy  w Iwoniczu-Zdroju, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134.O.2014 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 31 grudnia 2014 r. i dotyczącego udzielania zamówień do 30 tys. euro w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania „Wymiana bram garażowych w budynku Remizy Strażackiej w Lubatowej”.

  1. Opis Przedmiotu Zamówienia.
  1. Dostawa i montaż bram garażowych Dz2 i Dz3 zgodnie z zestawieniem stolarki (wymiary pobrać z natury)
  1. Wykonanie nadproży w otworach w celu montażu bram garażowych

– nadproże nad bramami garażowymi 2x I180 montaż za pomocą dospawanych blach czołowych gr. 12mm na czterech kotwach M12 np.: HILTI M12x110/28 na żywicy iniekcyjnej HIT HY150

UWAGA: Dostosować wysokość nadproża bram ze względu na typ zamawianych bram, ich napęd i typ prowadzenia. Przed zamówieniem bram i wykonaniem nadproży skonsultować się z producentem, ze względu na istniejący podciąg w garażu.

– nadproża obudować płytą OSB i naciągnąć dwoma warstwami kleju z wtopioną siatką

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania ze trony Zamawiającego.

 

Pliki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. zal. nr 1 Formularz ofertowy
  3. Zał. nr 2 – Dokumentacja techniczna
  4. Zał. nr 3 – Projekt umowy