biuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoZapytanie ofertowe na zadanie: „Wykończenie istniejącej widowni przy boisku Orlik”.

Zapytanie ofertowe na zadanie: „Wykończenie istniejącej widowni przy boisku Orlik”.

Iwonicz-Zdrój, dnia 21.09.2016 r.

Znak sprawy: IZ.271.03.30.2016                              

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134.O.2014 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 31 grudnia 2014 r. i dotyczącego udzielania zamówień do 30 tys. euro w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania „Wykończenie istniejącej widowni przy boisku Orlik”.

  1. Opis Przedmiotu Zamówienia.
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obłożenia kompozytową deską tarasowa całej powierzchni trybuny.
  2. Obłożenie należy wykonać w dwóch kolorach – jeden kolor na schody, drugi kolor na trybuny.
  3. Deskę należy montować na legarze kompozytowym zgodnie z instrukcją montażu producenta stosując systemowe elementy montażowe.
  4. Wszystkie narożniki wklęsłe należy wykończyć systemowymi kątownikami, natomiast narożniki wypukłe – ćwierćwałkami systemowymi.
  5. Skrajne krawędzie należy wykończyć listwą systemową w kształcie litery „L”.
  6. Krawędzie desek należy zabezpieczyć zaślepkami systemowymi.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania ze strony Zamawiającego.

Pliki do pobrania:

zapytanie-ofertowe

formularz-ofertowy-widownia-orlik

opis-przedmiotu-zamowienia

projekt-umowy