biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych 27 października 2002r., referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej z 7 i 8 czerwca 2003r. oraz z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej z 18 lutego 2007r.

Powołanie komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych 27 października 2002r., referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej z 7 i 8 czerwca 2003r. oraz z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej z 18 lutego 2007r.

Zarządzenie Nr 093.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 12 września 2016 r.

w sprawie powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych 27 października 2002r., referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej z 7 i 8 czerwca 2003r. oraz z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej z 18 lutego 2007r.

Na podstawie art.  33 ust. 3   ustawy z   dnia 8   marca  1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz.  U. z   2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z § 7 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1488)  oraz  § 3 ust 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego (Dz. U.2003  Nr 102, poz.951)

z a r z ą d z a m, co następuje :

  • 1. Powołuje się komisję do oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz sporządzenia spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie z wyborów samorządowych przeprowadzonych 27 października 2002 r., referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej z 7 i 8 czerwca 2003 r. oraz z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej 18 lutego 2007 r.  w składzie:
  1. Adam Wacławik – Przewodniczący
  2. Danuta Borek – Członek
  3. Piotr Dobrowolski – Członek
  • 2. Do zadań Komisji, o której mowa w § l należy:

– sporządzenie protokołów oceny dokumentacji niearchiwalnej,

– sporządzenie spisów dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie

  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia