biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUpoważnienie pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego

Upoważnienie pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 098.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 10 ust. 2 w zw. z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195),

zarządzam, co następuje:

  • 1. Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju upoważniam Pana Pawła Zająca zatrudnionego na stanowisku pomoc administracyjna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu–Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.