biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUpoważnienie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych

Upoważnienie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych

Zarządzenie Nr 097.O.2016
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 20 ust. 3 w zw. z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518),

zarządzam, co następuje:

  • 1. Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju upoważniam Panią Barbarę Penar, Panią Natalię Czekaj i Pana Pawła Zająca zatrudnionych na stanowisku pomoc administracyjna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych.
  • 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.