biuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoZapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2016 r. w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2016 r. w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

Iwonicz-Zdrój, dnia 20.10.2016 r.

Znak sprawy: IZ.27102.84.2016                  

 

Gmina Iwonicz-Zdrój

al. Słoneczna 28

38-440 Iwonicz-Zdrój

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134.O.2015 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 31 grudnia 2014 r. i dotyczącego udzielania zamówień do 30 tys. euro
w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług:

  1. Przedmiot zamówienia pn.: „Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2016 r. w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania  dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw Gminy Iwonicz-Zdrój
w sezonie zimowym 2016 r. Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych takim czynnikiem atmosferycznym jak opady śniegu. Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszego zamówienia zalicza się usuwanie śniegu z dróg. Wykonawca jest zobowiązany do pełnej i natychmiastowej gotowości w razie wystąpienia opadów śniegu           a także do zapewnienia usunięcia skutków opadów. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przejezdność dróg we wszystkie dni tygodnia na godzinę 6:00 rano.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania ze strony Zamawiającego.

Pliki do pobrania:

  1. zapytanie-ofertowe
  2. zal-nr-1-formularz-ofertowy
  3. zal-nr-2-wzor-umowy
  4. zal-nr-3-specyf-tech-ods-drog-gmi-2015-2016
  5. lubatowa-zal-nr-4
  6. lubatowka-zal-nr-5