biuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 200 000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 640 812 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 559 188 zł.

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 200 000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 640 812 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 559 188 zł.

Ogłoszenie nr 341309 – 2016 z dnia 2016-11-10 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

informacja-z-otwarcia-ofert

WYBÓR OFERTY

wybor-oferty-bip