biuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych”.

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój powstałych na nieruchomościach zamieszkałych”.

Ogłoszenie nr 351661 – 2016 z dnia 2016-11-25 r.
Ogłoszenie o zamówieniu – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

informacja-z-otwarcia-ofert

WYBÓR OFERTY:

wybor-oferty-odpady-bip