biuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoZapytanie ofertowe na zadanie: „Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2017 r. w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

Zapytanie ofertowe na zadanie: „Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2017 r. w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134.O.2015 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 31 grudnia 2014 r. i dotyczącego udzielania zamówień do 30 tys. euro w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, zwracamy się  z zapytaniem ofertowym o cenę usług:

  1. Przedmiot zamówienia pn.: „Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2017 r. w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania  dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw Gminy Iwonicz-Zdrój w sezonie zimowym 2017r. Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych takim czynnikiem atmosferycznym jak opady śniegu. Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszego zamówienia zalicza się usuwanie śniegu z dróg. Wykonawca jest zobowiązany do pełnej   i natychmiastowej gotowości w razie wystąpienia opadów śniegu a także do zapewnienia usunięcia skutków opadów. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przejezdność dróg we wszystkie dni tygodnia na godzinę 6:00 rano.

Zakres zamówienia objęty akcją zimowego utrzymania dróg gminnych został podzielony na II części:

CZĘŚĆ NR 1 Sołectwo Lubatowa:

„Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2017 r. w Gminie Iwonicz-Zdrój”. Długość dróg: 26,87 km.

CZĘŚĆ NR 2 Sołectwo Lubatówka:

„Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2017 r. w Gminie Iwonicz-Zdrój”. Długość dróg: 8,65 km.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania ze strony zamawiającego:

  1. zapytanie-ofertowe
  2.  zal-do-zapytania-od-1-do-2
  3. zal-nr-3-specyf-tech-ods-drog-gmi
  4. lubatowa-zal-nr-4
  5. lubatowka-zal-nr-5