Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Uchwalenie Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok