Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamiPierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Iwonicz

Pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Iwonicz

                                                                                      Iwonicz-Zdrój 2017.02.08

 IG.6840.3.2017 

 

BURMISTRZ  GMINY  IWONICZ – ZDRÓJ

 ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości  rolnych położonych w miejscowości Iwonicz, stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój  dla których prawo własności ujawniono w księdze wieczystej Nr KS1K/00064385/1.

Przetarg odbędzie się dnia 14 marca 2017 roku /wtorek/  o godzinie 9.00  w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 w pokoju Nr 204.

Zgodnie z zapisem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XXIII/172/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 29.10.2012 roku – stanowią grunt rolny.

 

Opis nieruchomości –cena wywoławcza do przetargu:

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza

/brutto/

Położenie

Obciążenia

służebnościami

1.

34

0,30 ha

4764,00 zł

Iwonicz

 brak

2.

270

0,28 ha

3908,00 zł

Iwonicz

służebność przesyłu linia 400 KV

3.

261/1

0,22 ha

3114,00 zł

Iwonicz

służebność przesyłu –linia 400 KV

4.

261/2

0,20 ha

2849,00 zł

Iwonicz

służebność przesyłu –linia 400 KV

5.

2290

0,12 ha

1988,00 zł

Iwonicz

brak

6.

1153

0,12 ha

1639,00 zł

Iwonicz

brak

7.

1580

0,16 ha

2118,00 zł

Iwonicz

brak

8.

1945

0,25 ha

4424,00 zł

Iwonicz

brak

9.

2950

0,30 ha

2881,00 zł

Iwonicz

brak

10.

2952

0,20 ha

1988,00 zł

Iwonicz

brak

 

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej wymienionych nieruchomości należy wpłacać do Kasy Urzędu Gminy najpóźniej do dnia  10 marca   2017 roku   lub na konto ulokowane w Banku PEKAO S.A Nr 59 1240 1792 1111 0010 6851 3444 – z podaniem numeru działki której wadium dotyczy.

 

Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym przez Burmistrza dniu w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy-wpłacone wadium przepada.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w pokoju Nr 204 w godzinach pracy Urzędu.

 

ZASTRZEŻENIE:

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo jego odwołania z ważnego powodu.

 

                                                                                                 Witold Kocaj

                                                                                        Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój