biuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój do sprzedaży w trybie przetargu

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój do sprzedaży w trybie przetargu

Iwonicz-Zdrój 2017.02.08

IG.6840.3.2017

 

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Gminy  Iwonicz- Zdrój  z a w i a d a m i a , że  z  dniem 08 lutego 2017 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28, wywieszono wykaz nieruchomości  stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój  do sprzedaży w trybie przetargu  obejmującego działki rolne :Nr 2600, 2621  w Iwoniczu oraz  trybie bez przetargu obejmującego działkę Nr 3663/2 w miejscowości Lubatowa.

                                                     Witold Kocaj

                                                   Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój