Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Ogłoszenie nr 34388 – 2017 z dnia 2017-03-01

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert

WYBÓR OFERTY

Wybór oferty – BIP