biuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Budowa budynku Remizy Strażackiej i Przychodni Zdrowia, budowa parkingu i wewnętrznej instalacji oświetlenia terenu w Iwoniczu – etap I

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: Budowa budynku Remizy Strażackiej i Przychodni Zdrowia, budowa parkingu i wewnętrznej instalacji oświetlenia terenu w Iwoniczu – etap I

Ogłoszenie nr 35543 – 2017 z dnia 02-03-2017 r.
OGŁOSZENI E O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty-BIP-OSP