Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamiPierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Iwonicz

Pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Iwonicz

Iwonicz-Zdrój 2017.03.29

IG.6840.4.2017   

 

BURMISTRZ  GMINY  IWONICZ – ZDRÓJ

 

ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości  rolnych położonych w miejscowości Iwonicz, stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój  dla których prawo własności ujawniono w księdze wieczystej Nr KS1K/00064385/1.

Przetarg odbędzie się dnia 09 maja 2017 roku /wtorek/  o godzinie 9.00  w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 w pokoju Nr 204.

Zgodnie z zapisem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XXIII/172/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 29.10.2012 roku – stanowią grunt rolny.

 

Opis nieruchomości –cena wywoławcza do przetargu:

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza

brutto

położenie

1.

2600

0.09 ha

1181,00/brutto/

Iwonicz

 

2.

2621

0.15 ha

1835.00/brutto/

Iwonicz

 

 

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej wymienionych nieruchomości należy wpłacać do Kasy Urzędu Gminy najpóźniej do dnia  04 maja  2017 roku   lub na konto ulokowane w       Banku  PEKAO  S.A  Nr 59 1240 1792 1111 0010 6851 3444 – z podaniem numeru działki której wadium dotyczy.

 

Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym przez Burmistrza dniu w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy-wpłacone wadium przepada.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w pokoju Nr 204 w godzinach pracy Urzędu.

 

 ZASTRZEŻENIE:

 Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo jego odwołania z ważnego powodu.

 

                                                                                                 Witold Kocaj

                                                                                         Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój