biuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój do wydzierżawienia

Burmistrz Gminy  Iwonicz- Zdrój  z a w i a d a m i a , że  z  dniem 29 marca  2017 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28, wywieszono wykaz nieruchomości  stanowiących mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój  do wydzierżawienia pod uprawy rolne na okres trzech lat.

Wykaz obejmuje działkę Nr 717/1 w o pow.0.03 ha w miejscowości Iwonicz.

 

 Witold  Kocaj

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój