biuletynInwestycje celu publicznegoBudowa linii napowietrznej 110kV pomiędzy GPZ Nowy Żmigród i GPZ Iwonicz