biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Przedłużenie czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków