Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2021