biuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Modernizacja parkingu gminnego w Iwoniczu-Zdroju na dz. nr ewid. 849/1”

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Modernizacja parkingu gminnego w Iwoniczu-Zdroju na dz. nr ewid. 849/1”

Ogłoszenie nr 65729 – 2017 z dnia 13.04.2017 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

PLIKI DO POBRANIA:

  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. Wybór oferty – BIP