biuletynGospodarka odpadamiAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2016