biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Określenie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków