Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Określenie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Określenie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała XXXVII.251.2017 ws. dotacje na zabytki