Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli