Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamiDrugi nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Iwonicz

Drugi nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Iwonicz

IG.6840.5.2017                                                                                                        Iwonicz-Zdrój 2017.08.16

 

 

BURMISTRZ  GMINY  IWONICZ – ZDRÓJ

 

 

ogłasza drugi nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości  rolnych położonych w miejscowości Iwonicz, stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój  dla których prawo własności ujawniono w księdze wieczystej Nr KS1K/00064385/1.

Przetarg odbędzie się dnia 20 września 2017 roku /środa/  o godzinie 9.00  w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 w pokoju Nr 204.

Zgodnie z zapisem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XXIII/172/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 29.10.2012 roku –  stanowią grunt rolny.

 

Opis nieruchomości – cena wywoławcza do przetargu:

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

Cena wywoławcza

brutto

położenie

1.

2600

0.09 ha

1181,00/brutto/

Iwonicz

 

2.

2290

0.12 ha

1988,00/brutto/

Iwonicz

 

3.

1580

0.16 ha

2118,00/brutto/

 

Iwonicz

4.

2950

0.30 ha

2881,00/brutto/

 

Iwonicz

5.

2952

0.20 ha

1988,00/brutto/

 

Iwonicz

6.

1945

0.25 ha

4424,00 /brutto/

 

Iwonicz

 

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej wymienionych nieruchomości należy wpłacać do Kasy Urzędu Gminy najpóźniej do dnia  15 września  2017 roku   lub na konto ulokowane w Banku  PEKAO  S.A  Nr 59 1240 1792 1111 0010 6851 3444 – z podaniem numeru działki której wadium dotyczy.

Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym przez Burmistrza dniu w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy-wpłacone wadium przepada.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w pokoju Nr 204 w godzinach pracy Urzędu.

 

ZASTRZEŻENIE:

 

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo jego odwołania z ważnego powodu.

 

                                                                                                 Witold Kocaj 

                                                                                        Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój