Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zmiana uchwały Nr XXXVIII/256/2017 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli

Zmiana uchwały Nr XXXVIII/256/2017 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli

Uchwała XXXIX.259.2017 ws. zmiany uchwały tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin