Strona głównabiuletynOchrona środowiskaBudowa linii napowietrznej 110kV pomiędzy GPZ Nowy Żmigród i GPZ Iwonicz-Zdrój