biuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4 600 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 818 812,00 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 781 188,00 zł”.

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4 600 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 818 812,00 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 781 188,00 zł”.

Ogłoszenie nr 601811-N-2017 z dnia 2017-10-13 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

Informacja z otwarcia ofert

WYBÓR OFERTY:

Wybór oferty – BIP