Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 Iwonicz-Zdrój  2017.11.08

IG.6840.2.2017  

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

               Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/ Dz. U. z 2016 roku poz. 2147, ze zmianami/ Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości  stanowiących mienie komunalne,  przeznaczonych do sprzedaży w trybie bez przetargu.

 

OPIS  NIERUCHOMOŚCI:

Przedmiotem sprzedaży w drodze bez przetargu /na powiększenie sąsiedniej nieruchomości/ są niezabudowane działki położone w IWONICZU –ZDROJU   o następujących numerach:

1/ Działka Nr 1096/6 o pow. 0.0198 ha  położona w Iwoniczu –Zdroju dla której jest prowadzona  księga wieczysta Nr KS1K/00063986/7 – wartość działki 6182.00 zł/brutto/.

2/ Działka nr 1096/7o pow. 0.0141ha położona w Iwoniczu-Zdroju dla której jest prowadzona  księga wieczysta KS1K/00063986/7 – wartość działki wynosi 4632.00 zł/brutto/ .

 Zgodnie ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta „IWONICZ-ZDRÓJ” zatwierdzonym uchwałą Nr XXIX/188/216 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 25.11.2016 roku – działki stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej –symbol MN.1.2.

  

ZASTRZEŻENIE:

 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na mocy art.34 ust.1 pkt. 1 oraz pkt.  2  ustawy o gospodarce nieruchomościami składają wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bez przetargu do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój do dnia 22 grudnia 2017 roku.