Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Uchwalenie Programu współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Uchwalenie Programu współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Uchwała XLI.272.2017 ws. uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok