Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Zmiana uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwonicz-Zdrój, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych obiektów

Zmiana uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwonicz-Zdrój, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych obiektów

Uchwała XLI.287.2017 ws. zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych