biuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

                                                                     Iwonicz-Zdrój  2017.11.22

IG.6845.26.2017  

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

               Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/ Dz. U. z 2016 roku poz. 2147, ze zmianami/  w związku z podjętą  przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju uchwałą Nr XLI/273/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości –  Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości  stanowiących mienie komunalne,  przeznaczonych do wydzierżawienia pod uprawy rolne na okres 15 lat.

 

OPIS   NIERUCHOMOŚCI:

 

Przedmiotem dzierżawy   bez obowiązku przeprowadzenia przetargu jest nieruchomość położona w IWONICZU 

 Nr 1655/2 o pow. 0,07 ha księga wieczysta Nr KS1K/00064385/1 – wartość  czynszu dzierżawnego 2 zł za 1 ar powierzchni rocznie.

 Wymieniona powyżej działka  zgodnie z  obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr  XXXV/238/97  Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 16.07.`997 roku – stanowi teren zabudowy mieszkaniowej.

 

                                                                                            Witold   Kocaj

                                                                                Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój