Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w Iwoniczu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w Iwoniczu

                                                                 Iwonicz-Zdrój  2017.11.29

IG.6845.26.2017      

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

 

               Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/ Dz. U. z 2016 roku poz. 2147, ze zmianami/  w związku z podjętą  przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju uchwałą Nr XXIII/73/2015 z dnia 18.09.2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości –  Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości  stanowiących mienie komunalne,  przeznaczonych do wydzierżawienia pod uprawy rolne na okres 3 lat.

 

OPIS   NIERUCHOMOŚCI:

 

Przedmiotem dzierżawy   bez obowiązku przeprowadzenia przetargu są nieruchomości położone w IWONICZU 

 

 1/ Działka Nr 258 o pow. 0,77 ha księga wieczysta Nr KS1K/00064385/1 – wartość  czynszu dzierżawnego 2 zł za 1 ar powierzchni rocznie.

2/ Działka Nr 262/2 o pow. 0,51 ha księga wieczysta Nr KS1K/00064385/1 wartość czynszu dzierżawnego 2 zł za 1 ar powierzchni rocznie.

 

Wymienione powyżej działki  zgodnie z  obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/172/2012 z dnia 29.10.2012 roku stanowi teren przeznaczony pod uprawy rolne.

 

 

                                                                                            Witold   Kocaj

                                                                                Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój