biuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w Iwoniczu-Zdroju

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w Iwoniczu-Zdroju

                                                                      Iwonicz-Zdrój  2017.11.29

IG.6845.28.2017   

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA

 

               Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/ Dz. U. z 2016 roku poz. 2147, ze zmianami/  w związku z podjętym  przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój Zarządzeniem Nr 099/ O/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie części nieruchomości  –  Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości  stanowiących mienie komunalne,  przeznaczonych do  oddania w użyczenie na okres trzech lat.

 

OPIS   NIERUCHOMOŚCI:

 

Przedmiotem użyczenia jest  część nieruchomości położonej w   IWONICZU  – ZDROJU.

I.  Część działki Nr 829/11  o pow. 55 m2  objęta księgą  wieczystą  Nr 45872 – przekazuje się  w użyczenie z przeznaczeniem pod funkcjonowanie stacji  meteorologicznej.

 

Wymieniona powyżej działka  zgodnie z  obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr  VI/27.2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 13.02.2015 roku stanowi teren usług wspomagających lecznictwo uzdrowiskowe – symbol UZT-1.

 

 

                                                                                            Witold   Kocaj

                                                                                Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój