biuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów