biuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

 

               Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/ Dz. U. z 2016 roku poz. 2147, ze zmianami/ –  Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości  stanowiących mienie komunalne,  przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat.

OPIS   NIERUCHOMOŚCI:

 

Przedmiotem dzierżawy  są nieruchomości położone w IWONICZU  -ZDROJU

 

 1/ Działka Nr 839/2 o pow. 80 m2 ha księga wieczysta Nr KS1K/00063986/7 – własność  Gminy Iwonicz-Zdrój , stawka czynszu dzierżawnego  wynosi: 5.89 zł netto – miesięcznie.

 2/ Działka Nr 839/4 o pow. 30 m2  księga wieczysta Nr KS1K/00063986/7- stawka czynszu dzierżawnego wynosi: 5.89 zł netto-  miesięcznie.

 

Wymienione powyżej działki  zgodnie z  obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego” IWONICZ-ZDRÓJ „- zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju  Nr XXXVI/334/06 z dnia 13 lutego 2006 roku – stanowią teren usług wspomagających lecznictwo uzdrowiskowe.

                                                                                             Witold   Kocaj

                                                                                Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój