Strona głównabiuletynOpieka nad zwięrzętamiProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój na 2018 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój na 2018 r.

Obiweszczenie 31.01.2018

Projekt programu 2018