biuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 Iwonicz-Zdrój 2018.01.31

IR.6845.2.2018.IG

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/ Dz. U. z 2018 roku poz. 121 ze zmianami/ w związku z podjętym przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój Zarządzeniem Nr 4.2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania w użyczenie budynku oraz części pomieszczeń w budynkach – Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne, przeznaczonych do użyczenia na okres trzech lat.

OPIS NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA W UŻYCZENIE:

I. Część pomieszczeń o pow.93.91 m2 znajdujących się w budynku Domu Ludowego w Lubatówce przekazuje się w użyczenie na rzecz działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatówce ,zlokalizowanego na działce Nr 685/2 -stanowiącej mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój dla której prawo własności ujawnione jest w KW KSIK/00063985/0.
Działka Nr 685/2 zgodnie z zapisem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Lubatówka „1” Nr XXXV/240/97 z dnia 16 lipca 1997 roku- stanowi teren przeznaczony dla realizacji usług publicznych – symbol U.

II. Część pomieszczeń o pow.157 m2 znajdujących się w budynku Przedszkola Gminnego w Iwoniczu-Zdroju przekazuje się w użyczenie na rzecz działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwoniczu-Zdroju ,zlokalizowanego na działce Nr 1224 – stanowiącej mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój dla której prawo własności ujawnione jest w KW KS1K/00063986/7.
Działka Nr 1224 zgodnie z zapisem MPZP Iwonicz-Zdrój Nr XXXVI/334/06 z dnia 13 lutego 2006 roku -stanowi teren zabudowy usługowej -symbol U4.

III. Budynek w miejscowości Lubatowa o pow. 260 m2 przekazuje się w użyczenie na rzecz działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej ,zlokalizowanego na działce Nr 5314/2 -stanowiącej mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój dla której prawo własności ujawnione jest w KW Nr KS1K/00062210/9.
Działka Nr 5314/2 zgodnie z zapisem MPZP Lubatowa „1” Nr XXXV/239/07 z dnia 16 lipca 1997 roku – stanowi teren realizacji usług publicznych- symbol U.

IV. Część pomieszczeń o pow. 136 m2 znajdujących się w budynku w miejscowości Iwonicz, – przekazuje się w użyczenie na rzecz działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwoniczu zlokalizowanym na działce Nr 565 ,stanowiącej mienie komunalne Gminy Iwonicz-Zdrój dla której prawo własności ujawnione jest w KW Nr /KS1K/0006435/1.
Działka Nr 565 zgodnie z zapisem MPZP Iwonicz”1” Nr XXXV/238/97 z dnia 16.07.1997 roku- stanowi teren realizacji usług publicznych- symbol 2 U.

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój