biuletynOświataRekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój na rok szkolny 2018/2019.

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój podaje do  wiadomości:

Kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych.

 

Załączniki:

  1. Uchwała nr XXXV /233/2017 Rady Miejskiej w Iwoniczu Zdroju z dnia 30 marca 2017r w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdroju oraz liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej,
  2. Uchwała nr XXXV/244/2017 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 maja 2017r w sprawie określenia na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój oraz liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
  3. Zarządzenie nr 7.2018 Burmistrza Gminy w Iwoniczu Zdroju z dnia 31.01.2018r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój na rok szkolny7 2018/2019.