Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

 

               Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/ Dz. U. z 2016 roku poz. 2147, ze zmianami/ oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój  Nr 098.O.2017 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie wydzierżawienia  działek położonych w Iwoniczu-Zdroju  i  Zarządzenia –  Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój Nr 106.O.2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunt nie będący działką rolną –  Burmistrz GMINY IWONICZ-ZDRÓJ podaje do publicznej wiadomości korektę wykazu nieruchomości  stanowiących mienie komunalne,  przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat.

 

OPIS   NIERUCHOMOŚCI:

 

Przedmiotem dzierżawy  są nieruchomości położone w IWONICZU  -ZDROJU:

 

 1/ Działka Nr 839/2 o pow. 80 m2 księga wieczysta Nr KS1K/00063986/7 – własność  Gminy Iwonicz-Zdrój , stawka czynszu dzierżawnego  wynosi: 5.89 zł netto – miesięcznie za 1 m2 powierzchni.

 

2/ Działka Nr 839/4 o pow. 30 m2  księga wieczysta Nr KS1K/00063986/7- stawka czynszu dzierżawnego wynosi: 5.89 zł netto-  miesięcznie za 1m2 powierzchni.

 

Wymienione powyżej działki  zgodnie z  obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego” IWONICZ-ZDRÓJ „- zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju  Nr XXXVI/334/06 z dnia 13 lutego 2006 roku – stanowią teren usług wspomagających lecznictwo uzdrowiskowe.

  

 

                                                                                            Witold   Kocaj

                                                                                Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój