Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVII Kadencja (2014 - 2018)Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój a Gminą Miasto Krosno, dotyczącego udzielenia schronienia osobie bezdomnej, dla której Gmina Iwonicz-Zdrój była ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały

Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój a Gminą Miasto Krosno, dotyczącego udzielenia schronienia osobie bezdomnej, dla której Gmina Iwonicz-Zdrój była ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały

Uchwała XLV.309.2018 ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gmina Krosno – udzielenie schronienia