biuletynWykonanie budżetuSprawozdania za III kwartał 2017 r.