biuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH  DO  UŻYCZENIA

 

               Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/ Dz. U. z 2018 roku poz. 121 ze zmianami/  w związku z wydanym   Zarządzeniem Nr 11.2018 z dnia 26 lutego 2018 roku  sprawie przekazania w użyczenie części działki Nr 1263

  Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości  stanowiącej mienie komunalne,  przeznaczonej do   użyczenia na okres 6 lat dla celów budowy  siłowni plenerowej.

 

OPIS   NIERUCHOMOŚCI :

I. Część działki Nr 1263 położonej w Iwoniczu-Zdroju o pow. 150 m2 .

    Zgodnie z zapisem obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

    zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/334/06 Rady Miejskiej w  Iwoniczu-Zdroju oraz zmianą

    Nr XXIX/188/2016 z dnia 11.10.2016 roku – stanowi   teren zieleni typu parkowego -symbol

    ZP- 1.

    Lokalizacja siłowni plenerowej przewidziana jest w południowo- wschodniej części tzw.

   „ogrodu romantycznego”.

 

                                                                           Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

                                                                                       Witold Kocaj